Створено: Субота, 08 квітня 2017, 19:54
09-04-2017- Вхід Господній в Єрусалим

Літургійні піснеспіви

Літургія св. Йоана Золотоустого

Антифон 1

Стих 1: Я люблю Гóспода,* бо Він почýв мій гóлос.– Мо­­­ли­т­вáми Богорóдиці, Спáсе, спаси нас.

Стих 2: Бо прихилив до мéне Своє вýхо,* томý взи­вá­ти­му до Ньóго всі дні мої. – Молитвáми Богорóдиці…

Стих 3: Обвили менé пýта смéрті,* сíті Шеóлу менé вхо­пи­­ли. – Молитвáми Богорóдиці…

Стих 4: Журбá й гóре на мéне навалились,* і я при­кли­кав ім’­я Госпóднє. – Молитвáми Богорóдиці…

Антифон 3

Стих 1: Прославляйте Гóспода, бо Він дóбрий, бо ми­лість Йогó вíчна.

Тропар (г.1): Щоб завíрити загáльне воскресíння,* Ти, Хри­­сте Бóже, пéред своїми стрáстями воскресив із мéртвих Лá­заря.* Тож і ми, як дíти, несучи знамéна перемóги,* кли­че­­­мо до Тéбе, перемóжця смéрті:* Осáнна на висóтах,* бла­го­с­ло­вéнний, хто йде в ім’я Госпóднє!

Стих 2: Хай скáже дім Ізрáїля, бо Він дóбрий, бо милість Йогó вíчна. Щоб завíрити …

Стих 3: Хай скáже дім Арóна, бо Він дóбрий, бо милість Йогó вíчна. Щоб завíрити …

Стих 4: Хай скáжуть ті, що Гóспода бояться, бо Він дóб­рий, бо милість Йогó вíчна. – Щоб завірити…

Вхідне: Благословéнний, хто йде в ім’я Госпóднє! З дóму Гос­пóднього ми вас благословляємо. Бог Госпóдь появився нам.

Тропар (г.4):Рáзом з Тобóю, Христе Бóже наш, похóвані у хре­щéнні,* Твоїм воскресíнням сподóбились ми безсмéр­т­­но­го життя.* Томý, співáючи, кличемо: Осáнна на висó­тах,* бла­­гословéнний, хто йде в ім’я Госпóднє!

Слава і нині: Кондак (г.6):На престóлі в нéбі,* на осляті ж їдучи на землí, Христе Бóже,* прийняв Ти від áнгелів хва­­­лý і спів від дітéй,* які виголóшували Тобí:* Благос­ло­вé­н­ний Ти, що йдеш підняти Адáма!

Прокімен (г.4):Благословéнний, хто йде в ім’я Госпóднє, Бог Госпóдь появився нам.

Стих: Прославляйте Гóспода, бо Він дóбрий, бо милість Йогó вíчна.

Алилуя: Співáйте Господéві новý пíсню, бо Він учинив чудá (Пс98,1).

Стих: Побáчили всі кінцí землí спасíння Бóга нáшого.

Замість «Достойно» співаємо заспів: Величáй, душé мо­я, Христá, що сидить на осляті. Ірмос:Бог Госпóдь по­я­ви­­вся нам,* готýйте свято і, радíючи, прийдíть звеличáймо Хри­­стá,* з гілкáми і лозóю, співáючи:* Благословéнний, хто йде в ім’я Гóспода, Спáса нáшого!

Причасний:Благословéнний, хто йде в ім’я Госпóднє, Бог Госпóдь появився нам. Алилýя, тричі.

Боже Слово

АПОСТОЛ

До Филип’ян послання святого апостола Павла читання

(4,4-9)

Браття, радуйтеся завжди в Господі; знову кажу: Радуй­те­ся. Хай ваша лагідність буде відома всім людям. Господь бли­зько. Ні про що не журіться, але в усьому виявляйте Бо­го­ві ваші прохання молитвою й благанням з подякою. І мир Божий, що перевищує всяке поняття, берегтиме ваші сер­ця й думки в Христі Ісусі. Наостанку, брати, усе, що правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне пох­ва­ли, коли яка чеснота чи яка похвала – про те думайте. Чо­го ви навчилися, що прийняли, що чули й ба­чи­ли в мені, те чи­ніть, і Бог миру буде з вами.

Євангеліє

від Івана 12,1-18

Шість днів перед Пасхою прибув Ісус у Витанію, де був Ла­зар, який був помер і якого воскресив був Ісус. Там, от­же, справили йому вечерю, і Марта услуговувала. І Лазар був один із тих, які сіли з ним до столу. Марія взяла літру ми­ра з щирого нарду, вельми дорогоцінного, помазала но­ги Ісуса і обтерла їх своїм волоссям; і наповнився дім па­хо­щами мира. Каже тоді один з його учнів, Юда Іскаріот, що мав його зрадити: Чому не продано це миро за триста ди­нарів і не роздано бідним? Сказав він так не тому, що пік­лувався про бідних, але тому, що був злодій; він мав при собі калитку і крав те, що туди кидали. Ісус промовив: Ли­шіть її. Вона зберегла те миро на день мого похорону. Бід­них маєте з собою завжди, мене ж не маєте завжди. Тим часом багато юдеїв дізналися, що він там, і зійшлися не тільки Ісуса ради, але також, щоб Лазаря побачити, яко­го він воскресив з мертвих. Тоді первосвященики змо­ви­ли­ся і Лазаря вбити, бо численні юдеї лишили їх через нього і увірували в Ісуса. На другий день сила людей, які прий­ш­ли на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли паль­мо­ве гілля і вийшли йому назустріч з окликами: Осанна! Бла­гословен, хто йде в ім’я Господнє, цар Ізраїлів! І, най­шо­вши осля, Ісус сів на нього, як написано: Не бійся, доч­ко Сіону, ось твій цар іде верхи на жереб’яті ослиці. Цього не збагнули його учні спершу, але, коли Ісус прославився, во­ни згадали, що це було написано про нього і що таке вчи­­нено йому. Та й народ, що був при ньому, коли він був вик­ликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих, – свід­чив про це. Тому й народ вийшов йому назустріч, бо до­відався, що він учинив те чудо.

Парафіяльні оголошення

 1. Сьогодні після Літургії відбудеться посвячення лози (верби). Щиро дякуємо усім, хто вчора приготовляли ло­зу для посвячення. Також пригадуємо, що пожертви зібрані за лозу, будуть призначені на дитячий відпочинковий табір, для дітей воїнів АТО, яки проходитиме в Коменчі на Лем­кі­в­щині.

2. До скриньки ліворуч тетраподу, можна складати по­же­­­р­тви на квіти до Божого гробу.

3.У ризниці можна придбати Великодні свічки від Карі­та­су. Прибуток зі свічок, призначений для допомого хронічно хво­рим особам.

4. Завтра розпочинаємо Великий тиждень. У Велику П’ят­­ницю обов’язує строгий піст – стриманість від м’яса та мо­лоч­них страв, у Суботу – від м’ясних страв. За зви­ча­єм про­тягом цілого Страсного тижня вірні стримую­ть­ся від м’ясних страв, за те у Світлому тижні, після Вос­к­ре­с­і­н­ня, маємо при­ві­лей загальниці.

5. Подаємо порядок богослужінь Великого (Страсного) та Світ­лого тижнів:

10 квітня – 12 квітня

год. 1800 – Літургія Ранішеосвячених Дарів

13 квітня – ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕР

год.   1000 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого

         1700 – Утреня Страстей Христових з 12 Єванге­ліями

14 квітня – ВЕЛИКА П’ЯТНИЦЯ

год. 1700 – Вечірня з виставленням Плащаниці

       1930 – Єрусалимська утреня

15 квітня – ВЕЛИКА СУБОТА

від год. 700 – моління при Плащаниці

Свячення Пасок: год. 1100; 1200; 1300; 1400; 1500; 1600;

     1700 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого

             – Свячення Пасок (після Літургії)

16 квітня – ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ

     700 – Воскресна Утреня; Свята Літургія, Свячення Пасок

     1200 – Св. Літургія, Свячення Пасок

     1700 – Воскресна Вечірня

17 квітня – СВІТЛИЙ ПОНЕДІЛОК

     1000 та 1800 – Свята Літургія

   1430 – Воскресний Парастас на кладовищі Брудно

18 квітня – СВІТЛИЙ ВІВТОРОК

              1000 та 1800 – Свята Літургія

19-22 квітня – Світлий Тиждень

              620 – Утреня

              700Свята Літургія

              1720– Вечірня (у суб. о год. 1700 – вечірня з Литією)

              1800– Свята Літургія

6. Сьогодні нас запрошують:

а) Діти нашої парафії, на огляд малюнків, які вони приту­ва­ли на художній катехетичний конкурс, який щороку про­хо­дить у нашій архиєпархії. Цього року, конкурс прис­вя­че­ний: Ювілею 400-ліття Василіанського Чину.

б) Парафіяльна крамничка, запрошує на книжковий яр­ма­рок, який пройде у нашому саду. Під час ярмарку мож­на буде придбати окрім книжок також писанки.

в) В годинах 11:30-16:30 проходить Український Ве­­ли­ко­­дній Ярмарок в Украї­н­ському Домі (ul. Zamenhofa 1), на яко­му можна прид­ба­ти паски, писанки, святкові страви і при­краси.

7. Намірення Святих Літургій:

       700: про Боже благословення для парафіян

       900:за здоров’я: ……;

       1100:за †† з родини Вусів: Івана, Анну, Марію, Ірину, Ма­­рію, Степана та всіх з родин: Пакош, Кухарських і Козій

       1800: про Божі ласки для Зеновії, Мирослава, Вєслава і Романа