Bazylianie

Cyryl_i_Metody1Zapowiadana na katolickich portalach (m. in. ekai) Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 1150-lecia przybycia Świętych Cyryla i Metodego na Wielkie Morawy odbyła się zgodnie z planem (wiara.pl) 10 kwietnia 2013 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Dziękczynnemu nabożeństwu w ekumenicznej kaplicy wspomnianego Wydziału przewodniczył miejscowy ordynariusz rzymskokatolicki, Bp. Tadeusz Rakoczy, okolicznościowe kazanie piękną polszczyzną wygłosił biskup ostrawsko-opawski w Czechach - František Václav Lobkowicz. Na zakończenie nabożeństwa wszyscy biskupi obecni na nabożeństwie, katoliccy z Polski, Czech i Słowacji oraz, biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Paweł Anweiler, wspólnie udzielili błogosławieństwa zebranym w kaplicy uczestnikom Konferencji.

Na sali obrad padło wiele ciekawych myśli. Zaskakujące i bardzo interesujące było np. porównanie dzieła misyjnego Cyryla Metodego ze współczesną teologią wyzwolenia, przy czym metoda słowiańskich Patronów Europy nie budzi dziś żadnych kontrowersji, choć za swego życia spotykali się z wielkimi oporami.

Ciekawie uzupełniały się referaty księży profesorów Zygfryda Glaesera i Jana Górskiego mówiące o metodach misyjnych stosowanych w średniowieczu.

Interesującą analizę zawartości informacji o misji i znaczeniu świętych Cyryla i Metodego w polskich podręcznikach do historii od okresu międzywojennego po dzień dzisiejszy przestawiła dr Danuta Kocurek. Wynika z niej, że w większości podręczników, zwłaszcza dla licealistów i gimnazjalistów, znajdowały się pozytywne treści na ten temat, zarówno w okresie międzywojennym, jak i w czasach PRL-u i obecnie.

Zwieńczeniem Konferencji był wspólny obiad dla wszystkich jej uczestników.

Ciekawostką spotkania było zakwaterowanie przyjezdnych uczestników Konferencji w Domu Rekolekcyjnym Towarzystwa Jezusowego (jezuitów) po stronie Republiki Czeskiej. Jednym z członków tej wspólnoty okazał się o. Robert, jezuita z Polski.

Wśród referentów Kościół greckokatolicki reprezentował ks. prof. dr hab. Pavol Dancák (Wydział Greckokatolicki Uniwersytetu w Preszowie)

Uczestnikami tego wydarzenia byli m.in. referent ds. ekumenizmu Archieparchii Przemysko-Warszawskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, proboszcz bazyliańskiej parafii w Warszawie, o. Piotr J. Kuszka OSBM oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha” w Warszawie, Pani Danuta Baszkowska wraz z mężem. "Spiritus movens" całego przedsięwzięcia był Przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Ekumenistów, ks. prof. Józef Budniak.

Obraz Jana Matejki "Cyryl i Metody" znajduje się w bazylice w Welehradzie. Kopia z http://diecezja.bielsko.pl/wiadomosci/4423,cieszyn_midzynarodowa_konferencja_cyrylo_metodiaska_zapowied