Bazylianie

BSH tom 4 loho 1У василіанському видавництві «Василіада» вийшов 4 том «Василіанських історичних досліджень» – «Польща і східні католики: історія та культура» (збірник статей) під науковою редакцією Ігоря Галаґіди та Ростислава Крамара.

Вступне слово

 

На відміну від попередніх черговий, четвертий, том «Василіанських історичних досліджень» є колективною роботою. Це відповідає принципам, які були представлені редакторами в інавгураційному томі, де ми обіцяли публікувати джерельні видання, монографії та збірники досліджень.

До збірника, який пропонуємо увазі читача, ввійшли вісім статей, підготовлених як визнаними, досвідченими і шанованими дослідниками, так і молодшими учнями Кліо, які роблять свої перші кроки на ниві науки. Тож рівень деталізації або заглиблення в теми досліджень серед наших авторів є різним. Проте, ми не вважаємо це вадою збірника. На нашу думку, це свідчення того, що сторінки «Василіанських історичних досліджень» доступні для всіх, незалежно від академічних досягнень або визнання в науковому світі. Більшість публікованих текстів має строго науковий характер, але деякі написані більш вільним, іноді майже публіцистичним стилем.

Шість із опублікованих у томі статей (авторства Володимира Александровича, Пауліни Биздри-Куш, Йоанни Ґетки, Світлани Гуркіної, Маріуша Сави та Ігоря Скочиляса)  – це  розбудовані, іноді досить сильно, тексти  доповідей, прочитаних на міжнародній конференції «Польща і східні католики: історія та культура», що відбулася 19 жовтня 2013 року в Перемишлі з нагоди 1025-річчя Хрещення Русі-України. Її організувала Свято-Покровська провінція ЧСВВ у Польщі та перемиський відділ Об’єднання українців у Польщі. Участь у конференції взяли представники наукових середовищ з Польщі та України (з різних причин не всі реферати озвучені на конференції ввійшли до цього тому). Два інші тексти (авторства Маґдалени Новак і Лешека Волосюка), присвячені митрополитові Андрієві Шептицькому, включені в том, оскільки містять цікаві причинки для глибшого пізнання молодості та життєвих дилем пізнішого голови Греко-католицької церкви. Крім цього, у цих статтях дається оцінка досягнень ієрарха на тлі доби, в якій він жив. Загалом, на думку редакції «Василіанських історичних досліджень», у збірнику розглядається низка важливих питань історії Греко-католицької церкви, починаючи з раннього середньовіччя і закінчуючи сучасною історією.

Розраховуючи на позитивне сприйняття читачами четвертого тому «Василіанських історичних досліджень», ми сподіваємося випустити в найближчому майбутньому наступні випуски доліджень.

 

ЗМІСТ ЗБІРНИКА

 

Ігор Скочиляс, Початки християнства в західних землях Київської Русі та фундація Перемишльської єпархії східного обряду

Володимир Александрович, Українська релігійна культура Перемищини і Холмщини: домодерний період

Joanna Getka, Książki „modnym towarem napełnione” – o niereligijnej działalności wydawniczej bazylianów

Mariusz Radosław Sawa, „Unici chełmsko-podlascy” i ich potomkowie (XIX/XX w.) - kim byli? Perspektywa historyka-autochtona

Leszek Wołosiuk, Bóg pisze prosto po liniach krzywych metropolita Andrzej Szeptycki

Magdalena Nowak, Roman Aleksander Szeptycki i jego życiowe wybory

Paulina Byzdra-Kusz, Obraz Ukraińców-grekokatolików oraz przyszłego państwa ukraińskiego w pismach metropolity Andrzeja Szeptyckiego

Світлана Гуркіна, Спроби греко-католицького вищого духовенства передати до Ватикану інформацію про ситуацію УГКЦ підрадянською владою в 1944-1949 рр.

 

Четвертий том «Василіанських історичних досліджень» можна замовити за адресою:

Ul. Miodowa 16

00-246 Warszawa

Tel. 22 831 17 18