Bazylianie

Spotykają się od dziesięciu lat, systematycznie co miesiąc, z nieustępliwą wiarą w siłę modlitwy: świeccy i duchowni z jedenastu Kościołów chrześcijańskich. Kiedy 23 stycznia 2000 r. sześć Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościół rzymskokatolicki podpisały wspólną deklarację o uznaniu Chrztu św., grupa wiernych postanowiła uczcić to wydarzenie modlitwą. Inicjatorką była Danuta Baszkowska z katolickiej parafii Miłosierdzia Bożego na Żytniej, gdzie już od 1987 r. spotykała się Modlitewna Grupa Pojednania zwana „Polskim Asyżem”. – Chcieliśmy w ten sposób wspierać ekumeniczne inicjatywy Jana Pawła II i dawać im świadectwo naszą wiernością w modlitwie – mówi Danuta Baszkowska, która po dziesięciu latach organizowania comiesięcznego nabożeństwa jest niekwestionowaną liderką oddolnych inicjatyw ekumenicznych. Dzięki niej grupa przekształciła się w Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania EFFATHA, które cieszy się dziś autorytetem nie tylko wśród świeckich, ale i duchownych wielu Kościołów. Na jubileuszowe nabożeństwo w kościele św. Alojzego Orione u ojców orionistów stawili się licznie – mimo silnych mrozów i śniegów.
W jubileuszowym nabożeństwie Słowa Bożego wzięli udział m. in.: bp Zdzisław Tranda z Kościoła ewangelicko-reformowanego, bp Janusz Jagucki z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, bp Zbigniew Kamiński z Kościoła ewangelicko-metodystycznego, ks. Mitrat Anatol Szydłowski z Kościoła prawosławnego, o. Piotr Kuszka z Kościoła greckokatolickiego, ks. Wiesław Kowalczewski z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, ks. Henryk Dąbrowski z Kościoła polskokatolickiego, ks. Antoni Wita prowincjał oo. orionistów, prof. Anna Polok z Kościoła Adwentystów i pastor Andrzej Seweryn z Kościoła baptystów. Metropolitę warszawskiego abp. Kazimierza Nycza reprezentował ks. dr Marek Danielewski, delegat ds. ekumenizmu i referent ds. kontaktów międzyreligijnych.
Homilię wygłosił bp Zbigniew Kamiński z Kościoła ewangelicko-metodystycznego. Nawiązując do Listu św. Pawła do Koryntian, mówił o Kościele Chrystusowym jako o ciele, które składa się z wielu członków, a wszystkim, szczególnie najsłabszym, należy się największy szacunek.
Każde spotkanie rozpoczyna uroczysta procesja z Ewangeliarzem i paschałem, podczas gdy uczestnicy trzymają w rękach zapalone tradycyjne świeczki Kościołów wschodnich – symbol światła Chrystusa. Po liturgii słowa i modlitwie o pojednanie i pokój śpiewana jest pieśń: „Abyśmy byli jedno i jedno mieli serce…”. Na zakończenie każdego spotkania uczestnicy dzielą się chlebem, symbolem jedności. Tym razem – z okazji dziesięciolecia – nie zabrakło licznych podziękowań: dla gospodarzy, czyli oo. orionistów, współorganizatorów z bratnich Kościołów, ale przede wszystkim dla Danuty Baszkowskiej i jej męża Zbigniewa. List nadesłał również abp Henryk Muszyński, Prymas Polski. – Lista podziękowań to historia ekumenicznej przyjaźni – powiedział ks. Marek Danielewski./bsk

Tygodnik «Idziemy», nr 7 (323) na 14 lutego 2010
Fotografie: Z. Baszkowski

{becssg}2010/495{/becssg}