Bazylianie

18 stycznia 2009 roku zainaugurowano w ewangelicko-augsburskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie centralne obchody Powszechnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Podczas nabożeństwa z Wieczerzą Pańską kazanie wygłosił ks. abp Henryk Hoser SAC, zwierzchnik diecezji warszawsko-praskiej Kościoła Rzymskokatolickiego.

Odnosząc się do tematu pierwszego dnia ekumenicznej oktawy ("Chrześcijanie wobec swoich starych i nowych podziałów") abp Henryk Hoser przypomniał o dramatycznej sytuacji wyznawców Chrystusa w Ziemi Świętej oraz w Korei podzielonej na dwa wrogie państwa.
To właśnie chrześcijanie z Korei przygotowali intencje modlitewne na tegoroczny Tydzień Modlitwy. Kaznodzieja zwrócił uwagę na negatywną siłę podziałów oraz na położenie chrześcijan w Korei, szczególnie Północnej, która nieraz określana jest mianem największego obozu koncentracyjnego na świecie. Abp Hoser mówiąc o podziałach między narodami we współczesnym świecie odniósł się także do świadectwa podzielonych chrześcijan oraz konieczności nieustannego i wspólnego świadczeniu o Jezusie Chrystusie. W tym kontekście abp Hoser odniósł się do historii kościoła Świętej Trójcy, w którym chrzczeni byli jego przodkowie, obchodzącego w minionym roku 230-lecie położenia kamienia węgielnego oraz 50. rocznicę ponownego poświęcenia po zniszczeniach wojennych. Hierarcha podkreślił, że to właśnie w tym kościele pokolenia wiernych chrześcijan wychowywanych było do służby Chrystusowi oraz bliźnim.

W liturgii wstępnej oraz w intencjach modlitewnych uczestniczyli duchowni z Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE), Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Kościoła Greckokatolickiego. Spowiedź poprowadził ks. Ireneusz Lukas, dyrektor biura PRE, a liturgię komunijną ks. bp Janusz Jagucki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wraz z ks. radcą Piotr Gaś, proboszczem parafii Świętej Trójcy. Końcowego błogosławieństwa udzielił ks. bp Janusz Jagucki wraz z abp. Hoserem, a także ks. bp. Zdzisławem Trandą z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, ks. bp. Tadeuszem Pikusem, biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej, bp. Wiktorem Wysoczańskim, zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego oraz ks. superintendentem Zdzisławem Kamińskim z okręgu wschodniego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Na organach grał dr Jerzy Dziubiński. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie duchownych i wiernych w sali parafialnej.
* * * * *
Ze strony Kościoła Greckokatolickiego na zaproszenie gospodarzy, czyli Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, w nabożeństwie uczestniczył o. Piotr Kuszka, bazylianin, proboszcz Greckokatolickiej Parafii Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Warszawie. Został on poproszony o odczytanie Ewangelii.
Więcej na temat tego nabożeństwa oraz liczne fotografie zob. na stronie E-A Parafii Św. Trójcy, skąd pochodzi także powyższa wiadomość.
* * * * *

http://trojca.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=115:inaguracja-centralnych-obchodow-powszechnego-tygodnia-modlitw-o-jedno-chrzecijan&catid=1:w-parafii&Itemid=6

{becssg}2009/42{/becssg}