Drukuj

Monasterium S. Josaphat Martyris

GRKO-KATOLIČKA CRKVENA OPŠTINA

PAROHIJA SV. JOSAFATA I MANASTIR VASILIJANA

ul. XVI Divizije 71

25230 Kula – SERBIA

Tel. (+381-25) 721-501