Bazylianie

W poniedziałek, 8 grudnia 2008 na Zamku Królewskim w Warszawie pod auspicjami Narodowego Komitetu ds. UNESCO odbyły się uroczyste obchody 75. rocznicy Holodomoru na Ukrainie w latach 1932-1933. Konferencję współorganizowały Ambasada Ukrainy w Polsce i Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Podczas konferencji odczytano odezwy Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Wiceminister Spraw Zagranicznych Ukrainy Jurij Kostenko w imieniu Prezydenta Ukrainy wręczył też wysokie państwowe odznaczenia obywatelom polskim szczególnie zasłużonym za niesienie światu prawdy u ludobójstwie dokonanym na ukraińskim narodzie podczas Holodomoru oraz za aktywny udział w międzynarodowej akcji uczczenia pamięci ofiar tego ludobójstwa. Wśród odznaczonych był prof. Jerzy Kłoczowski, znaleźli się wśród nich także przedstawiciele wspólnoty ukraińskiej w Polsce.
Orderem „Za zasługi” II stopnia zostali odznaczeni m. in. Jerzy Rejt i Myron Sycz, Orderem „Za zasługi” III stopnia – Stefan Migus, zaś Orderem Księżnej Olgi – Stefania Jawornycka. W krótkim przemówieniu minister Jurij Kostenko podziękował odznaczonym za ich aktywną działalność na rzecz upamiętnienia tragicznych ofiar Holodomoru wśród społeczności międzynarodowej.
Szczególne słowa wdzięczności zostały skierowane pod adresem prawosławnego metropolity Sawy oraz biskupów greckokatolickich: Abpa Metropolity Jana Martyniaka i Bpa Włodzimierza Juszczaka. Tym ostatnim podziękował za poświęcenie w Krakowie na ścianie greckokatolickiej cerkwi tablicy upamiętniającej ofiary Holodomoru. Minister podziękował też w sposób szczególny Kościołowi Greckokatolickiemu, Prawosławnemu i Rzymskokatolickiemu za przyczynienie się do upamiętnienia Hołodomoru na Ukrainie i uczczenia pamięci jego ofiar.
W drugiej części konferencji odbyła się krótka prezentacja polskiego przekładu książki ukraińskiego historyka z Kijowa, członka Ukraińskiej Akademii Nauk, prof. Stanisława Kulczyckiego Holodomor. Wielki Głód na Ukrainie 1932-1933 jako ludobójstwo – problem świadomości, wydanej przez Kolegium Europy Wschodniej. Po prezentacji dokonanej przez Prezesa KEW, Jana Andrzeja Dąbrowskiego ciekawie o genezie książki mówił sam Autor, prof. S. Kulczycki.
W konferencji udział wzięli m. in. o. Igor J. Harasim osbm, Prowincjał Ojców Bazylianów w Polsce, o. Piotr J. Kuszka osbm, proboszcz bazyliańskiej greckokatolickiej parafii w Warszawie oraz liczni wierni tejże parafii.
Całość krótkim występem zakończył „Angelicus” – ukraiński duet, przebywający od jakiegoś czasu na stałe w Warszawie.
Przedłużeniem uroczystości na Zamku Królewskim był panel polskich i ukraińskich historyków na temat prawnej kwalifikacji Holodomoru, zorganizowany po południu w Ambasadzie Ukrainy w Warszawie. W panelu pod przewodnictwem Mykoły Żułyńskiego udział wzięli ze strony ukraińskiej prof. Wołodymyr Wasyłenko i dr Mykoła Kuczerepa, ze strony polskiej dr Grzegorz Motyka i dr Jacek Górski. Po panelu odbyła się szeroka dyskusja z udziałem zaproszonych gości.
Foto: Anna Kertyczak, o. Piotr Kuszka osbm

{becssg}2008/68{/becssg}