Субота, 08 квітня 2017, 19:54

Літургійні піснеспіви

Літургія св. Йоана Золотоустого

Антифон 1

Стих 1: Я люблю Гóспода,* бо Він почýв мій гóлос.– Мо­­­ли­т­вáми Богорóдиці, Спáсе, спаси нас.

Стих 2: Бо прихилив до мéне Своє вýхо,* томý взи­вá­ти­му до Ньóго всі дні мої. – Молитвáми Богорóдиці…

Стих 3: Обвили менé пýта смéрті,* сíті Шеóлу менé вхо­пи­­ли. – Молитвáми Богорóдиці…

Стих 4: Журбá й гóре на мéне навалились,* і я при­кли­кав ім’­я Госпóднє. – Молитвáми Богорóдиці…

Антифон 3

Стих 1: Прославляйте Гóспода, бо Він дóбрий, бо ми­лість Йогó вíчна.

Тропар (г.1): Щоб завíрити загáльне воскресíння,* Ти, Хри­­сте Бóже, пéред своїми стрáстями воскресив із мéртвих Лá­заря.* Тож і ми, як дíти, несучи знамéна перемóги,* кли­че­­­мо до Тéбе, перемóжця смéрті:* Осáнна на висóтах,* бла­го­с­ло­вéнний, хто йде в ім’я Госпóднє!

Стих 2: Хай скáже дім Ізрáїля, бо Він дóбрий, бо милість Йогó вíчна. Щоб завíрити …

Стих 3: Хай скáже дім Арóна, бо Він дóбрий, бо милість Йогó вíчна. Щоб завíрити …

Стих 4: Хай скáжуть ті, що Гóспода бояться, бо Він дóб­рий, бо милість Йогó вíчна. – Щоб завірити…

Вхідне: Благословéнний, хто йде в ім’я Госпóднє! З дóму Гос­пóднього ми вас благословляємо. Бог Госпóдь появився нам.

Понеділок, 03 квітня 2017, 15:10

Літургійні піснеспіви

Літургія св. Василія Великого

Тропар (г.8): З висоти зійшóв Ти, Милосéрдний,* і тридéнне погребéння прийняв Ти,* щоб нас звільнити від страждáнь.* Життя і воскресíння нáше,* Гóсподи, слáва Тобí!

I преподобній, (г.8):У тобі, Мати, вірно збереглося те, що у первообразі!* Взявши бо хрест, пішла ти за Христом* і ділом навчала гордувати тілом, бо воно минуще, * а дбати про душу, як єство безсмертне.* Тому й радіє з ангелами, преподобна Маріє, дух твій.

Слава: Кондак преподобній, (г.3): Перше блудами всякими сповнена,* як Христова Невіста через покаяння сьогодні явилася,* ангельське життя наслідуючи, демонів оружжям хреста Ти убиваєш.* Ради цього як невіста царева Ти явилася, Маріє преславна.

I нині: Кондак (г.3): Діва днесь предстоїть у церкві* і з ликами святих невидимо за нас молиться Богу.* Ангели з архієреями поклоняються,* апостоли з пророками ликують,* бо ради нас молить Богородиця предвічного Бога.

Прокімен (г.8): Помолíться і хвалý віддáйте Господéві, Бóгу нáшому (Пс. 76,12).

Стих: Відóмий Бог у Юдéї, в Ізрáїлі велике ім’я Йогó.

Алилуя: Прийдíте, рáдісно заспівáймо Господéві, воскликнім Бóгу, Спасителеві нáшому (Пс.95,1).

Стих: Прийдíмо з похвалáми пéред обличчя Йогó і псалмáми воскликнім Йомý (Пс.95,2).

Замість «Достойно»:Тобóю, Благодáтна, радíє все творíння:* áнгельський хор і людський рід.* Святий храме і раю духовний, похвало дів!* З Тéбе Бог воплотився і став хлоп’ятком – предвíчний Бог наш.* Твоє бо лóно Він учинив Своїм престóлом, простóрішим від небéс.* Тобóю, Благодáтна, радíє все творíння. Слáва Тобí!

Причасний: Хвалíте Гóспода з небéс, хвалíте Йогó на висóтах.

Другий: Пáм’ять про прáведника бýде вíчна, лихóї слáви він не лякáється. Алилýя, тричі.

Вівторок, 28 березня 2017, 08:11

Літургійні піснеспіви

Літургія св. Василія Великого

Тропар (г.7): Знищив Ти хрестóм Твоїм смерть,* відчинив розбíйникові рай,* миронóсицям плач на рáдість перемінив* і апóстолам звелíв проповíдувати,* що воскрéс Ти, Христе Бóже,* даючи свíтові велику милість.

Тропар преподобного (г.1):Пустинним жителем, áнгелом у тíлі й чудотвóрцем* показáвся ти, богонóсний óтче наш Йоáне.* Пóстом, чувáнням і молитвою небéсні дарувáння прийнявши,* ти зціляєш недýжих і дýші тих, що з вíрою до тéбе прибігáють.* Слáва Томý, Хто дав тобí силу!* Слáва Томý, Хто тебé завінчáв!* Слáва Томý, Хто чé­рез тéбе подає всім оздорóвлення!

Слава: Кондак (г.4):Удостóївшись поклонитися хрестý Твоєму, Христе,* дýхом та вíрою приближáємось і благáльно кличемо:* "Сподóби всіх нас діждáтися* і Твогó Воскресíння".

І нині: Богородичний (г.4): Йоаким і Áнна нарóдженням Твоїм, Пречиста,* з неслáви бездíтності,* Адáм же і Єва від тлíння смéрті визволилися.* Звíльнений від вини за гріхи, Твій нарóд святкýє, взивáючи:* Неплíдна нарóджує Богорóдицю* і кормительку Життя нáшого.

Прокімен (г.7):Госпóдь силу людям Своїм дасть, Госпóдь поблагословить людéй своїх миром(Пс.29,11).

Стих:Принесíть Господéві, сини Бóжі, принесíть Господéві молодих баранцíв(Пс.29,1).

Алилуя:Дóбре вонó – прославляти Гóспода, і співáти Твоєму íмені, Всевишній (Пс.92,2)..

Стих: Посáджені в Госпóднім дóмі, вони на дворáх Бóга нáшого квíтнутимуть(Пс.92,14).

Замість «Достойно»:Тобóю, Благодáтна, радíє все творíння:* áнгельський хор і людський рід.* Святий храме і раю духовний, похвало дів!* З Тéбе Бог воплотився і став хлоп’ятком – предвíчний Бог наш.* Твоє бо лóно Він учинив Своїм престóлом, простóрішим від небéс.* Тобóю, Благодáтна, радíє все творíння. Слáва Тобí!

Причасний: Хвалíте Гóспода з небéс, хвалíте Йогó на висóтах.

Другий: Пáм’ять про прáведника бýде вíчна, лихóї слáви він не лякáється. Алилýя, тричі.

Понеділок, 20 березня 2017, 12:06

Літургійні піснеспіви

Літургія св. Василія Великого

Тропар (г.6):Áнгельські сили на грóбі Твоїм,* і сторожí омертвíли;* Марíя ж стояла при грóбі,* шукáючи пречистого тíла Твогó.* Полонив Ти ад і, не перемóжений від нього,* зустрíв Ти Діву, дарýючи життя.* Воскрéслий з мéртвих, Гóсподи, слáва Тобí!

Тропар Хреста (г.1):Спаси, Гóсподи, людéй Твоїх* і благослови спадкоємство Твоє!* Дай перемóгу благовíрному нарóдові над супротивниками* і хрестóм Твоїм охорони люд Твій.

Слава і нині: Кондак Хреста (г.7):Вже не стережé едéмських брам збрóя вогнéнна,* бо вони злучилися у преслáвному союзі – хрéсному дéреві;* смéртне жалó й áдова перемóга знищені.* Ти бо, Спáсе мій, з’явився,* промóвивши тим, що в áді:* Увійдíть знóву до рáю!

Замість Трисвятого:Хрестý Твоєму поклоняємось, Владико, і святéє воскресíння Твоє слáвим.

Прокімен (г.6):Спаси, Гóсподи, людéй Твоїх і благослови спадкоємство Твоє (Пс.28,9).

Стих:До Тéбе, Гóсподи, взивáтиму; Бóже мій, не відвертáйсь мóвчки від мéне. (Пс.28,1).

Алилуя: Пом’яни Свою громáду, якý Ти придбáв Собí здáвна.

Стих:Бог же Цар наш предвічний, вчинив спасіння посеред землі.

Замість «Достойно»:Тобóю, Благодáтна, радíє все творíння:* áнгельський хор і людський рід.* Святий храме і раю духовний, похвало дів!* З Тéбе Бог воплотився і став хлоп’ятком – предвíчний Бог наш.* Твоє бо лóно Він учинив Своїм престóлом, простóрішим від небéс.* Тобóю, Благодáтна, радíє все творíння. Слáва Тобí!

Причасний:Яви нам свíтло лиця Твогó, Гóсподи.Алилýя.

Субота, 11 березня 2017, 22:24

Літургійні піснеспіви

Літургія св. Василія Великого

Тропар (г.5): Рівнобезначáльне з Отцéм і Дýхом Слóво,* що від Дíви народилося на спасíння нáше,* прослáвмо, вíр­ні, і поклонíмся,* бо Вонó благозвóлило тíлом зійти на хрест* і смерть перетерпíти і воскресити помéрлих* слá­в­ним воск­ре­сí­нням Своїм.

Слава: Кондак (г.4):Час пóдвигу тепéр настáв, суд при двé­рях*. Томý візьмíмось до пóсту* і принесíм сльóзи жа­лю з милостинями, взивáючи:* Бíльше гріхíв нáших, як пі­с­­кý морськóго,* – алé прости, Твóрче всіх,* щоб і нам при­й­­няти нетлíнні вінки.

І нині: Богородичний (г.4): Йоаким і Áнна нарóдженням Твоїм, Пречиста,* з неслáви бездíтності,* Адáм же і Єва від тлíння смéрті визволилися.* Звíльнений від вини за грі­хи, Твій нарóд святкýє, взивáючи:* Неплíдна нарóджує Бо­го­­рóдицю* і кормительку Життя нáшого.

Прокімен (г.5): Ти, Гóсподи, збережéш нас і захистиш нас від рóду цьогó і повíк (Пс.12,8).

Стих: Спаси менé, Гóсподи, бо не стáло прáведного (Пс.12,2).

Алилуя: Вислухає тебé Госпóдь у день печáлі, захистить тебé ім’я Бóга Якова (Пс.20,2).

Стих: Гóсподи, спаси царя і вислухай нас, коли бýдемо взивáти до Тéбе(Пс.20,10).

Замість “Достойно”:Тобóю, Благодáтна, радíє все тво­рí­ння:* áнгельський хор і людський рід.* Святий храме і раю духовний, похвало дів!* З Тéбе Бог воплотився і став хло­п’ятком – предвíчний Бог наш.* Твоє бо лóно Він учи­нив Своїм престóлом, простóрішим від небéс.* Тобóю, Бла­­годáтна, радíє все творíння. Слáва Тобí!

Причасний: Хвалíте Гóспода з небéс, хвалíте Йогó на висóтах (Пс.148,1). Алилýя, тричі.