Bazylianie

logo_WFOW marcu 2013 roku, zostały zakończone prace przy dociepleniu stropu (kopuły) nawy głównej w budynku Cerkwi p.w. NMP Ojców Bazylianów przy ul. Miodowej 16 w Warszawie. Tak szeroki zakres remontu był możliwy m. in. dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który dofinansował prace w formie dotacji, w kwocie 80.217, 00 zł. Dzięki tym środkom możliwe było wykonanie w/w robót.

W imieniu Prowincji serdecznie dziękujemy WFOŚiGW za udzielone wsparcie oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że nasza cerkiew odzyskała swój dawny blask.