Bazylianie

W poniedziałek, 26 stycznia 2009 roku, w kościele księży orionistów w Warszawie przy ul. Lindley’a 12, odbyło się nabożeństwo ekumeniczne zorganizowane przez Tow. Pokoju i Pojednania «Effatha», któremu przewodniczył Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, Ks. Abp Jeremiasz (PAKP), z udziałem członków Zarządu PRE Ks. Bpa Janusza Jaguckiego (KEA) i Ks. Bpa Marka Izdebskiego (KER), biskupów i kapłanów innych Kościołów, oraz licznie zgromadzonych wiernych różnych Kościołów chrześcijańskich. Kościół Greckokatolicki reprezentował o. Piotr Kuszka, bazylianin, proboszcz greckokatolickiej parafii w Warszawie oraz kilku wiernych tejże parafii. Refleksjami wokół tematu: Chrześcijanie wobec choroby i cierpienia podzieliły się dwie panie: mgr teol. Aleksandra Błahut-Kowalczyk, diakon Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz prof. n. med. Anna Doboszyńska, z Kościoła Rzymskokatolickiego. Oprawę muzyczną zapewnił zdziesiątkowany grypą Chór Kameralny «Vesperascit», który oprócz kolęd polskich wykonał bardzo poprawnie i z temperamentem kilka kolęd ukraińskich. Po nabożeństwie odbyła się wspólna agapa przygotowana przez gościnną parafię księży orionistów.

Tego samego dnia w godzinach południowych, w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej przy ul. Willowej w Warszawie, odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Ekumenicznej VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego, który ma się odbyć we wrześniu 2009 roku. Jego tematem będzie „RODZINA NADZIEJĄ EUROPY. Komisja, której przewodniczy pani Danuta Baszkowska, zajmuje się przygotowaniem modlitw i nabożeństw towarzyszących Zjazdowi. Członkiem Komisji, z nominacji Ks. Abpa Jana Martyniaka, zwierzchnika Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, jest o. Piotr Kuszka osbm, który aktywnie uczestniczył w posiedzeniu. Jej gościem był Ks. Abp Jeremiasz, Prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prezes PRE.

W galerii fotografie wykonane przez Z. Baszkowskiego.

{becssg}2009/57{/becssg}