Bazylianie

LOGO_-_CANISIANUMInnsbruck to malowniczo położone miasto w Austrii. Rozciąga się ono w dolinie między wysokimi alpejskimi szczytami górskimi. Dzięki sukcesom A. Małysza i popularyzacji skoków narciarskich miasto to jest znane w Polsce ze skoczni Bergisel. Ma ono jednak i inną historię, związaną z życiem Kościoła, a szczególnie Cerkwi Greckokatolickiej. To właśnie w Innsbrucku kształciło się wielu wybitnych przedstawicieli spośród naszego duchowieństwa.

Kolegium w Innsbrucku zostało założone przez P. Canisiusa (Kanizjusza) w 1562 r. i od niego przyjęło dzisiejszą nazwę „Canisianum”. Święty Piotr Canisius był członkiem Towarzystwa Jezusowego i oprócz bogatej działalności organizacyjno-oświatowej, zasłynął jako autor Katechizmów, których prostota i jasność wyrazu, przyniosła im niezwykłą poczytność. Katechizmy popularnie nazywane „Kanizjuszem” były wydawane aż do XIX wieku.

Po zniesieniu Towarzystwa Jezusowego w 1773 r. doszło do zredukowania uczelni do poziomu liceum. Odnowienie Uniwersytetu miało miejsce dopiero w 1826 roku, a w 1832 r. jezuici powrócili do wykładania na tej uczelni, co pozwoliło na otwarcie wydziału teologicznego w 1856 roku. Wtedy też przy Uniwersytecie uformowano Seminarium Canisianum w Innsbrucku. Od 1899 roku w Seminarium nauki pobierali studenci z Ukrainy.

Obecnie Kolegium znajduje się obok centrum miasta, w budynku otwartym w 1911 roku. Do tego czasu teologowie mieszkali w domu św. Mikołaja przy Sillgrasse. Uczyli się tu alumni z Niemiec, Austrii, Węgier, Szwajcarii, USA, Chorwacji, Słowenii, Słowacji, Czech, Holandii, Rosji, Luksemburga, Polski, Włoch, Szwecji i oczywiście z Galicji (dzisiejsza Ukraina). Wielonarodowość studentów dawała okazję poznania różnych kultur, mentalności i problematyki Kościołów lokalnych, i była wykorzystywana jako jeden z elementów edukacji i formacji przyszłych misjonarzy. Dlatego obowiązkowym był udział w tzw. spacerze międzynarodowym, podczas którego studenci wymieniali się poglądami i doświadczeniami, lub po prostu opowiadali o swoim kraju.

Do lat 1980-tych przez Innsbruck przewinęło się ponad 180 studentów z Cerkwi Greckokatolickiej, wśród których znalazło się 40 doktorów teologii (oprócz o. Jana Daćko wszyscy obronili doktoraty przed końcem 1941). Szczególnie w okresie przedwojennym Innsbruck dostarczał naszej cerkwi wybitnych działaczy cerkiewnych, wykładowców, ale także duszpasterzy i kaznodziejów. Wśród nich jest dziewięciu biskupów: Józef Bocian, Konstantyn Bohaczewski, Nikita Budka, Jan Latyszewski, Mirosław Lubacziwśkyj, Joachim Segedi, Jan Szimrak, Józef Slipyj i Jan Stach.

Na uwagę zasługuje również fakt, że wśród studentów Canisianum, którzy zostali wyniesieni na ołtarze, znajduje się dwóch duchownych z Cerkwi Greckokatolickiej. Są to błogosławieni Nikita Budka i Klemens Szeptycki. Również dwóch spośród absolwentów tej uczelni stanęło na czele naszej Cerkwi: Patriarcha Józef Slipyj i Arcybiskup Większy Lwowa Mirosław Lubacziwśkyj.

W Innsbrucku studiowali również bazylianie. Pierwszym bazylianinem odnotowanym wśród alumnów był przybyły w 1901 roku Pankracy Kandjuk. Później w Canisianum studiowali także: Jozafat Markiewicz Mazur (doktorat 1911), Marek Hałuszczyński, Jan Pryszlak, Porfiriusz Bodnar, Nil Chomyszyn, Joachim Feszczak, January Kocyłowski, Platon Martyniuk, Andrzej Sochacki, Miron Krywucki, Marcjan Marysiuk, Cyryl Warenycia, Innocenty Bagan (doktorat 1920), Jan Wiszoszewicz (doktorat 1917), Józef Zajaczkiwśki, Jeremiasz Broda, Hieronim Tymczuk. Dwaj ostatni rozpoczęli studia w 1930 roku i w 1933 obronili doktoraty z teologii. Część bazylianów kończyła w Innsbrucku tylko dwuletni cykl filozoficzny, inni studiowali także teologię, albo przyjeżdżali na studia doktoranckie.

Galeria